Bewust in Beweging

Meer energie, plezier en effectiviteit in de zorg

door aansluiting!

 

Met 18 jaar ervaring in de zorg als groeps, gezins- en crisiswerker

ken ik deze sector van binnenuit en draag ik met passie en betrokkenheid graag mijn

steentje bij in het verhogen van de kwaliteit en tevredenheid.

Training

Als hulpverlener ben je je eigen instrument, een zorgvuldige in- en externe afstemming is hierom geen overbodige luxe. Middels een interactief trainingsprogramma doorlopen medewerkers een op maat gemaakt traject dat gericht is op zelfreflectie en praktijkgericht leren.

Coaching

Steeds meer mensen maken gebruik van de expertise van een coach om zich te blijven ontwikkelen in een snel groeiende maatschappij. Stress en burnout zijn veel voorkomende klachten waardoor plezier en energie ver te zoeken lijken. Coaching helpt in beeld te krijgen wat er nodig is om gewenste doelen te behalen en behouden.

Therapie

Belemmerende patronen kunnen flink in de weg zitten in het dagelijks functioneren. Door deze, vaak vastgeroeste, patronen vanuit verschillende perspectieven inzichtelijk te maken en te begrijpen, kan er ruimte ontstaan voor gedachten en gedragingen die rust en groei creëren.